Title: Hraný post-apokalyptický film
Other Titles: Post-apocalyptic movie
Authors: Kastner, Leoš
Advisor: Morávek Jan, MgA.
Referee: Moulis Ladislav, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37307
Keywords: video;film;post-apo;vfx
Keywords in different language: post-apo;movie;film
Abstract: Za dobu strávenou zde na FDULS v Plzni jsem přišel na tu nejlepší cestu pro mé tvůrčí ambice a pro to, jak s daným tématem nejlépe naložit. Téma, které jsem si zvolil, je velmi citlivou a složitou záležitostí, ale právě díky filmovému vyprávění si myslím, že tuto myšlenku dovedu zpracovat co nejlépe. Výstupem bude post-apokalyptický hraný film. Film bude obsahovat audio stopu vypravěče. Pomocí zvoleného tématu, je mým záměrem představit svoji vizi alternativní budoucnosti. Té budoucnosti, které v mém pojetí popisuje mezilidské vztahy ve zničeném světě. Rozsah průvodní zprávy bude minimálně na 3 normostrany.
Abstract in different language: The period after the apocalypse, where people almost recovered from the horrors that lasted for decades. A post-apocalyptic town in Central Europe, which will eventually attract all kinds of peoples and ethnicities because of the surrounding situation, where everyone has no choice but to learn to live together. His name is Trash Town.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Kastnerl.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
Kastner_v.pdfPosudek vedoucího práce599,69 kBAdobe PDFView/Open
Kastner_o.pdfPosudek oponenta práce942,77 kBAdobe PDFView/Open
Kastner.pdfPrůběh obhajoby práce367,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37307

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.