Title: ARCHITEKTURA A PROSTOR
Other Titles: ARCHITECTURE AND SPACE
Authors: Dudíková, Tereza
Advisor: Grygar Štěpán, Prof. Mgr.
Referee: Kodera Radovan, MgA.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37312
Keywords: industriální fotografie;subjektivní dokument;architektura;fotografická publikace
Keywords in different language: industrial photography;subjective document;architecture;photographic publication
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o fotografování architektury a prostoru. Mou snahou bylo zdokumentování industriálního subjektu, konkrétně prostoru Vápenky Čertovy schody, která se nachází nedaleko Berouna. Důvodem výběru tohoto konkrétního subjektu byla mimo jiné jeho osobní znalost a také nenapodobitelná atmosféra. Pozornost je v první části věnována zejména charakteristice subjektu a samotnému důvodu jeho existence. Práce dále volně přechází k popisu průběhu realizace a použité technice ve fotografické publikaci. Závěrem jsou uvedeni autoři, kteří se zabývají industriální fotografií, jako např. Václav Jirásek nebo Bernd a Hilla Becherovi.
Abstract in different language: Main focus of this bachelor thesis is architecture and space photography. I attempted to document industrial spaces of Vápenka Čertovy schody, located in proximity of Beroun. I chose this entity because of its unique atmosphere and my previous experience with it. First part of this thesis characterizes this place and the reasons why it exists in the first place. Subsequent chapters describe the process of creation of the photographic publication and the techniques that I utilized for this purpose. The last chapter lists authors focusing on industrial photography. (such as Václav Jirásek, Bernd and Hilla Becher).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Tereza Dudikova.pdfPlný text práce9,53 MBAdobe PDFView/Open
Dudikova_v.pdfPosudek vedoucího práce501,44 kBAdobe PDFView/Open
Dudikova_o.pdfPosudek oponenta práce753,6 kBAdobe PDFView/Open
Dudikova.pdfPrůběh obhajoby práce336,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37312

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.