Title: Média a experiment
Other Titles: Media and experiment
Authors: Hausenblas, Lukáš
Advisor: Merta Vladimír, Doc. akademický malíř
Referee: Moulis Ladislav, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37317
Keywords: bakalářská práce;nová média;média a experiment;film;video;surrealismus;kompozice;světla;nikon;technika;pohledy;kamera;herci;lokace;rekvizity;postprodukce
Keywords in different language: bachelor thesis;new media;media and experiment;film;video;surrealism;composition;lights;nikon;technique;views;camera;actors;location;requisites;postproduction
Abstract: Čas, kdy slovo a text nahrazuje jiná forma komunikace. Video pojednává o místě, ve kterém se s prvky surrealismu odehrávají věci vzdálené reálnému světu, který je a není na dosah. Děj se odehrává ve dvou bytech, které jsou situovány přímo nad sebou. Každý je zcela odlišný. V jednom bytě bydlí mladý muž s dívkou a ve druhém světoznámý skladatel. Dům, ve kterém se tyto byty nacházejí, stojí uprostřed pole, kolem kterého nic není. Uvnitř se odehrává pravý opak. Za okny je vidět město a životem se to z této perspektivy jenom hemží, když se ale vydáte ven, ocitnete se uprostřed prázdnoty. Duševní bariéra, držící tyto tři lidi pohromadě, zobrazuje vnitřní světy jednotlivých osob a naději na změnu.
Abstract in different language: Time when word and text are replaced by another form of communication. The video deals with an image where elements of surrealism take place away from the real world, which is and is not reachable. The plot is situated in two flats, which are directly above each other. Each apartment is completely different. In one apartment lives a young man with a girl and in the other one a world-famous composer. The house where these flats are located stands in the middle of a field. The opposite is happening inside. Behind the windows, you can see the city, and from this perspective, it is just crawling with life, but when you go out, you will find yourself in the middle of emptiness. The mental barrier that holds these three people together shows the inner worlds of the individuals' characters and the hope of change.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUKAS_HAUSENBLAS 2.pdfPlný text práce37,92 MBAdobe PDFView/Open
Hausenblas_o.pdfPosudek oponenta práce891,28 kBAdobe PDFView/Open
Hausenblas_v.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Hausenblas.pdfPrůběh obhajoby práce353,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37317

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.