Title: Média a experiment
Other Titles: Media and experiment
Authors: Kašparová, Kateřina
Advisor: Merta Vladimír, Doc. akademický malíř
Referee: Grygar Štěpán, Prof. Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37318
Keywords: tělo;duše;bodyimage;obezita;tloušťka;sádrová plastika;objekt;psychosomatika;tělesnost
Keywords in different language: body;soul;diseas;obesity;bodyimage;installation;plaster sculptures;psychosomatic;thickness
Abstract: Finální verzí jsou plastiky, které mají vyjadřovat jakousi křehkost a tíhu, která není jen očím viditelná. Jedná se o čtyři sádrové plastiky ve výchozím formátu 8x 14 cm. Výchozí formát je kvádr, z kterého vystupují, z obou stran, detailní části obézního těla. Ve své práci se snažím poukázat na vliv naší duše, který se poté odráží do celého těla. A nejen naší duše, ale celé naší společnosti. Jako médium jsem si zvolila fotografii, kterou jsem následně přenesla do trojrozměrného objektu, který pokládám za více vystihující. Fotografie fungovala pro můj experiment jako předloha, díky které jsem se mohla k finálnímu výsledku dopracovat a fotografii přenést do tradičního sochařského materiálu.
Abstract in different language: The final result is sculptures expressing fragility and heaviness, not only visible to human eyes. It consists of four plaster sculptures in an original format 8 x 14 cm. The original format is a cuboid and from both its sides there are detail parts of an obese human body coming out of it. In my thesis, I try to point out the influence of our soul mirroring in our body. But not only our soul, but our whole society. In my work, I tried to express heaviness combined with fragility. We form people into our own images and ideals and based on these forms, we rank them within the society. However, every one of us bears their own 'thirteen chambers' which forms our soul and our soul is mirrored in our body.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katerina-Kasparova-Bakalarska-prace.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFView/Open
Kasparova_o.pdfPosudek oponenta práce542,41 kBAdobe PDFView/Open
Kasparova_v.pdfPosudek vedoucího práce666,23 kBAdobe PDFView/Open
Kasparova.pdfPrůběh obhajoby práce377,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37318

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.