Title: Konceptuální testy ve výuce fyziky
Other Titles: Conceptual tests in physics teaching
Authors: Bernklauová, Kristýna
Advisor: Kohout Jiří, Doc. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37321
Keywords: konceptuální fyzika;koncept;miskoncepce;prekoncepce
Keywords in different language: conceptual physics;concept;misconception;preconception
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá konceptuálními testy ve výuce fyziky. Je rozdělena do dvou částí - praktické a teoretické. Teoretická část se zabývá vznikem konceptuálních testů a jejich typy. Jsou zde vysvětleny pojmy spojené s konceptuální fyzikou.Jsou zmíněny testy, které byly v České republice verifikovány,a byl jejich pomocí realizován výzkum. V praktické části jsem použila část jednoho z konceptuálních testů a otestovala ji na školách. Praktická část obsahuje výsledky dat a celkové vyhodnocení průzkumu.
Abstract in different language: This bachelor work deals with conceptual tests in the teaching of physics. It is divided into two parts - practical and theoretical. The theoretical part deals with the origin of conceptual tests and their typology. The terms linked with conceptual physics are explained in this part. The tests, which were verified in the Czech Republic as a part of the research, are also mentioned here. In the practical part, I used a part of one of conceptual tests and applied it at schools. The results of this preliminary research and its evaluation are presented in the final chapters of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Bernklauova-.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Bernklauova hodnoceni735.pdfPosudek vedoucího práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek bakalarske prace Masopust Bernklauova.pdfPosudek oponenta práce381,59 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Rauchova809.pdfPrůběh obhajoby práce278,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37321

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.