Title: Prediktivní řízení asynchronního motoru
Other Titles: Predictive control of asynchronous motor
Authors: Jenší, David
Advisor: Talla Jakub, Ing. Ph.D.
Referee: Košan Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37331
Keywords: prediktivní řízení;asynchronní motor;mpc;fcs-mpc;mikroprocesor;tms23028377d;paralelní výpočty;cla.
Keywords in different language: predictive control;induction motor;mpc;fcs-mpc;microcontroller;tms23028377d;parallel computing;cla.
Abstract: Práce se zabývá prediktivním řízením asynchronního motoru metodou FCS-MPC(Finite control set model predictive control). V úvodní části je obecně popsána problematika prediktivního řízení a více je rozebrána metoda FCS-MPC. Dále jsou popsány všechny hardwarové komponenty, které jsou použity v praktické části práce. Třetí kapitola se zabývá simulacemi metod FCS-MPC pro prediktivní regulaci proudu a otáček. V poslední části je popsána implementace programu v mikrokontroléru TMS320F28377D pro různé metody uvedené v třetí kapitole na jednom a na dvou jádrech společně s využitím koprocesorů CLA. Dále jsou v této kapitole uvedené výsledky měření získané z reálné aplikace metod FCS-MPC.
Abstract in different language: The thesis deals with predictive control of asynchronous motor by FCS-MPC method (Fnite control set model predictive control). In the introduction part, there is described the issue of predictive control and there is discussed the FCS-MPC method. There are all the hardware components described and furthermore used in the practical part of the thesis. Simulations of FCS-MPC methods for predictive current and speed control are analyzed in the third part. The last part describes the implementation of the program in the TMS320F28377D microcontroller on one and two cores together with the use of CLA coprocessors for various methods mentioned in the third chapter. Furthermore, the results of measurements obtained from real application of FCS-MPC methods are presented in this chapter.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jensi.pdfPlný text práce7,95 MBAdobe PDFView/Open
078635_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce884,17 kBAdobe PDFView/Open
078635_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
078635_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce66,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37331

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.