Title: Rozšíření Univerzální řídicí jednotky USG2 o CAN FD
Other Titles: Extending the Universal electronic control unit USG2 by CAN FD
Authors: Urban, Ondřej
Advisor: Mráz Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Kubík Michal, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37339
Keywords: can fd;can;canopen fd;flexcan;usg2;ecu;rozšiřující modul;mpc5748g;iso 11898-1;iso 11898-2
Keywords in different language: can fd;can;flexcan;usg2;ecu;expansion module;canopen fd;mpc5748g;iso 11898-1;iso 11898-2
Abstract: Cílem předkládané diplomové práce je realizace rozšiřujícího modulu, podporujícího protokol CAN FD, specifikovaný normou ISO 11898-1:2015, a ISO 11898-2:2016. Tento rozšiřující modul je součástí univerzální vývojové platformy označované jako USG2. Tato platforma je určená pro prvotní ověřování koncepce nově vyvíjených ECU jednotek. USG2 disponuje modulem s mikrokontrolérem MPC5748G, pro který byl rovněž vytvořen software, realizující základní ovládání FlexCAN periferie, podporující protokol CAN FD. Dále byla provedena rešerše norem, týkajících se tohoto protokolu, s důrazem na uvedení změn oproti protokolu CAN. Rovněž byla krátce provedena rešerše podporujícího hardware. Pro demonstraci funkčnosti byly vytvořeny dvě ukázkové aplikace. První z nich slouží jako intuitivní ovládání FlexCAN periferie prostřednictvím uživatelského rozhraní PC. Druhá slouží k přenosu souborů mezi jednotkami USG2, a jedním z jejích účelů je demonstrace výhod protokolu CAN FD oproti původnímu protokolu CAN.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis is to create an expansion module, which supports CAN FD protocol, defined by ISO 11898-1:2015 and ISO 1898-2:2016 standards. This module will be part of universal development board USG2, intended for development and testing of new ECU designs. USG2 development board uses microcontroller module with MPC5748G microcontroller with FlexCAN peripheral. This FlexCAN peripheral has CAN FD capability, as well as classic CAN protocol support. Software for FlexCAN peripheral has been developed to create CAN FD library. Also currently available standards regarding CAN FD have been summarized, with main focus on differences between CAN FD and CAN protocol. Currently available hardware with CAN FD support has been briefly summarized. To demonstrate functionality of developed module and software, two applications were developed. First one is intended to provide interactive control of FlexCAN module using PC user interface. The second application is capable of entire file transfer. Its purpose is to highlight the advantages of CAN FD protocol over classic CAN.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_USG2_CANFD_final.pdfPlný text práce5,64 MBAdobe PDFView/Open
078690_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce880,24 kBAdobe PDFView/Open
078690_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
078690_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce69,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37339

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.