Title: Elektronický řídicí systém pro inteligentní domácnost
Other Titles: Electronics Control System for a Smart Home
Authors: Balíček, Michal
Advisor: Kubík Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Jeníček Jan, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37344
Keywords: inteligentní domácnost;automatizace;inteligentní systémy;komunikace;řídicí systém;aplikace;vzdálený přístup;senzor;raspberry pi;struktura inteligentního domu.
Keywords in different language: smart home;automatization;intelligent systems;communication;control system;application;remote access;sensor;raspberry pi;structure of smart home.
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na definici inteligentní domácnosti, její funkce a následným návrhem a realizací funkčního konceptu. Koncept představuje řídicí systém k ovládání světel a měření veličin s možností vzdáleného přístupu.
Abstract in different language: The master thesis focuses on the definition of a smart home and it's function. This is followed by a design of a functional concept and implementation of a home automation control system. The control system includes lights control and environment values measurement as well as an option for remote access.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_BALICEK_MICHAL.pdfPlný text práce2,57 MBAdobe PDFView/Open
078871_oponent.pdfPosudek oponenta práce859,12 kBAdobe PDFView/Open
078871_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
078871_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce80,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37344

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.