Title: Software pro kalibraci částicových detektorů
Other Titles: Software Tool for Calibration of Particle Detectors
Authors: Štěpnička, Pavel
Advisor: Burian Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Broulím Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37345
Keywords: medipix;timepix;kalibrace;software;ionizující záření;hybridní pixelový detektor
Keywords in different language: medipix;timepix;calibration;software;ionizing radiation;hybrid pixel
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá popisem návrhu a vývoje software pro kalibraci částicových detektorů z rodiny Medipix. V práci jsou popsány softwarové algoritmy a numerické metody použité pro výpočet kalibrační funkce. Kalibrační software umožní uživateli projít celým procesem od zpracování vstupních dat, přes jejich vizualizace a možnou úpravu, až po výpočet kalibračních bodů, potažmo křivek.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the description of design and development of software for calibration of particle detectors from Medipix family. It explains the software algorithms and numeric methods used to calculate the calibration function. The calibration software makes it possible to manage the entire calibration process - war data processing, visualization, modification and generating calibration matrixes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce6,25 MBAdobe PDFView/Open
078873_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
078873_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
078873_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce74,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37345

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.