Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorSlivoňová, Karolína Lucie
dc.contributor.refereeŠpottová Petra, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-9-13
dc.date.accessioned2020-07-17T13:40:36Z-
dc.date.available2017-6-14
dc.date.available2020-07-17T13:40:36Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-7-1
dc.identifier74123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37348
dc.description.abstractBakalářská práce se ve své první části zabývá vybranými oblastmi vývoje dítěte ve věku od tří do šesti let, důležitostí pohybových aktivit, pohádkami a jejich významem pro děti, motivací dětí a v neposlední řadě způsoby využití pohádky jako motivace k pohybovým činnostem. Ve druhé části práce jsou uvedeny příklady pohybových aktivit a her a tělovýchovné jednotky určené pro děti předškolního věku, které mohou sloužit jako opora k tvorbě vlastních činností či k přímému využití v praxi.cs
dc.format80 s. (86 460 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpohádkacs
dc.subjectpohybové aktivitycs
dc.subjectvývoj dítětecs
dc.titlePohádka jako motivace k pohybové činnosti v mateřské školecs
dc.title.alternativeA fairytale as an motivation for movement activities in kindergardenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe first part of this thesis is focused on selected evolution areas of a child aged three to six years, importance of physical activities, fairytales and their meaning to children, motivation for children and last but not least ways of usage of the fairytale as a motivation to physical activities. In the second part of the thesis there are examples of physical activities and a physical training unit intended for children of preschool age, which can be taken as a pillar to creation of own activities or to direct use in practice.en
dc.subject.translatedfairytalesen
dc.subject.translatedphysical activitiesen
dc.subject.translatedevolution of a childen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K. L. Slivonova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,81 MBAdobe PDFView/Open
Slivonova K. L. - VP.pdfPosudek vedoucího práce134,48 kBAdobe PDFView/Open
Slivonova K. L. - OP.pdfPosudek oponenta práce160,15 kBAdobe PDFView/Open
Slivonova K. L..pdfPrůběh obhajoby práce50,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37348

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.