Title: Herní prostředí (autorský digitální prostor konstruovaný na principu počítačové hry, s možností interakce s divákem)
Other Titles: Game setting (author's digital setting, which is constructed on videogame principles, with possibility of interaction with viewer)
Authors: Tesliuk, Olga
Advisor: Morávek Jan, MgA.
Referee: Vaňo Martin, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37392
Keywords: počítačová hra;počítačová grafika;teaser;trailer;prezentační video;hra;animace
Keywords in different language: computer game;computer graphics;teaser;trailer;presentation video;game;animation
Abstract: Diplomová práce "Herní prostředí" je sbírkou třech videí: teaseru, traileru a prezentačního videa. Tato tři videa dohromady tvoří komplexní prezentační balík pro účely vývoje a propagace vymyšlené hry.
Abstract in different language: Thesis "Game setting" is a collection of three videos: teaser, trailer and a presentation video. These three videos together form a comprehensive presentation package for the development and promotion of a fictional game.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OLGA_TESLIUK_IM_DP_2019.pdfPlný text práce4,27 MBAdobe PDFView/Open
Tesliuk.pdfPosudek vedoucího práce622,18 kBAdobe PDFView/Open
Tesliuk_0.pdfPosudek oponenta práce124,1 kBAdobe PDFView/Open
Tesliuk_1.pdfPrůběh obhajoby práce339,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37392

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.