Title: Tématická fotografická publikace Obrazová publikace, autorská kniha, kniha-objekt.
Other Titles: THEMATIC PHOTOGRAPHIC PUBLICATION Picture publication, author's book, book-object.
Authors: Dvořáková, Kateřina
Advisor: Grygar Štěpán, Prof. Mgr.
Referee: Veber Imrich, MgA.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37393
Keywords: zátiší;objekt;fotografická kniha;photobookwork
Keywords in different language: still life;photobookwork;author's publication;objects
Abstract: Pokusila jsem se vytvořit svým osobitým stylem fotografický soubor, který vzdává hold banalitě. Soubor, který odráží můj momentální vkus. Zajímám se o každodenní věci. Baví mě sledovat barevné objekty, zajímavé budovy a zátiší v přírodním prostředí. Chtěla bych upozornit na každodenní věci, které jsou mimořádné. S postupnou revitalizací budov a prostředí, ve kterém žiji, ztrácíme zajímavé prvky, které byly vytvořeny. S mými fotografiemi se jim snažím vzdát hold a zaznamenat něco, co už se nemusí opakovat.
Abstract in different language: I decided to create by my distinctive style a special work that pays tribute to banality. I created a work that reflects my momentary taste. I'm interested in looking at everyday things. I enjoy watching the colorful objects, interesting buildings and still life in the natural environment. I'd like to raise everyday things which are extraordinary. With the gradual revitalization of the buildings and the environment in which I live, we are losing interesting elements that have been created. With my photos I try to pay tribute on them and record something they no longer have to repeat.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PRUVODNI_ZPRAVA_Dvorakova.pdfPlný text práce7,01 MBAdobe PDFView/Open
Dvorakova.pdfPosudek vedoucího práce531,93 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova_0.pdfPosudek oponenta práce809,93 kBAdobe PDFView/Open
Dvorakova_1.pdfPrůběh obhajoby práce362,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37393

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.