Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorFilipová, Tereza
dc.contributor.refereeForejtová Monika, Doc. JUDr. Ph.D.
dc.contributor.refereePezl Tomáš, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2019-4-10
dc.date.accessioned2020-07-17T13:41:08Z-
dc.date.available2018-12-6
dc.date.available2020-07-17T13:41:08Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2018-12-7
dc.identifier80150
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37398
dc.description.abstractPředkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. Obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Práce je členěna do deseti kapitol, které zahrnují evropsko-právní východiska Nařízení a jeho zasazení do českého právního řádu, vymezení pojmu osobní údaj a základních zásad zpracování. Těžištěm této práce je definice jednotlivých práv subjektů údajů a povinností správců a zpracovatelů. Ve druhé části práce se autorka zaměřuje na postavení dozorového úřadu, možnosti právní ochrany a zvláštní situace zpracování. Poslední část práce demonstruje dopady aplikační praxe Nařízení do činnosti spolků a jejich svazů.cs
dc.format124 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectochrana osobních údajůcs
dc.subjectsubjekt údajůcs
dc.subjectsprávcecs
dc.subjectzpracovatelcs
dc.subjectpověřenec pro ochranu osobních údajůcs
dc.subjectzáznamy o činnostech zpracovánícs
dc.subjectposouzení vlivu na ochranu osobních údajůcs
dc.subjectdozorový úřadcs
dc.subjectkodexy chovánícs
dc.subjectevropský sbor pro ochranu osobních údajůcs
dc.titleOchrana osobních údajů ve světle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679cs
dc.title.alternativePersonal Data Protection Under the Perspective of Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Councilen
dc.typerigorózní prácecs
dc.thesis.degree-nameJUDr.cs
dc.thesis.degree-levelRigoróznícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis rigorosum thesis deals with Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council, i.e. General Data Protection Regulation. The thesis has been divided into ten chapters, comprising EU legislation base of the regulation and its embedding into the Czech legal order, the definition of personal data and general principles of processing the data. The core of the thesis lies in the definition of the data subjects' individual rights and administrators' and processors' obligations. The second part of the thesis focuses on the position of the data protection supervisory, legal protection options and specific processing situations. The final part of the thesis demonstrates the impact of the regulation's implementation practice on the activities of associations and their unions.en
dc.subject.translatedpersonal data protectionen
dc.subject.translateddata subjecten
dc.subject.translatedadministratoren
dc.subject.translatedprocessoren
dc.subject.translateddata protection officeren
dc.subject.translatedrecords of processing activitiesen
dc.subject.translateddata protection impact assessmenten
dc.subject.translateddata protection supervisoryen
dc.subject.translatedcodes of conducten
dc.subject.translatedthe european data protection boarden
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace - Tereza Filipova - FINAL.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Filipova RIGO FO.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Filipova RIGO PE.pdfPosudek oponenta práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Filipova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce364,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37398

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.