Title: Výzkum využití nekovových materiálů ve stavbě strojů a zařízení
Other Titles: Research of using non-metallic materials in the area of Machines and Equipment
Authors: Gorschenek, Martin
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37400
Keywords: polymery;termoplast;reaktoplast;elastomer;metodika;granta;ces edupack;stárnutí;degradace;recyklace;bioplasty;tahová zkouška;deformace polymerů;krytování strojů
Keywords in different language: polymers;thermoplastics;reactoplastics;elastomer;methodology;granta ces edupack;aging of plastics;plastic degradation;plastic recycling;bioplastics;tensile test;plastic deformation;covering machines
Abstract: Práce je zaměřena na možnosti využití polymerních materiálů v oblasti krytování jednoúčelových strojů a vytipování vhodného materiálu jako náhradu kovového materiálu (případně jiného) za účelem zlepšení některých vlastností (např. hmotnostní či cenová úspora). Hlavním přínosem práce by měl být nástroj pro výběr vhodného materiálu v oblasti krytování jednoúčelového stroje. V rámci této disertační práce se zaměřuji na metodiku výběru vhodného krytu a materiálu pomocí materiálových databází.
Abstract in different language: The work is focused on the possibility of using polymeric materials in the area of single-purpose machines covering and selecting suitable material as a replacement of metal (or other) in order to improve some characteristics (eg weight or price savings). The main benefit of the work should be a tool for selecting the right material in the area of the single-purpose machine covering. In this work I focus on the methodology of selection of suitable cover and material using material databases.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace_Martin Gorschenek.pdfPlný text práce7,96 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Gorschenek.pdfPosudek vedoucího práce943,35 kBAdobe PDFView/Open
posudky Gorschenek.pdfPosudek oponenta práce2,61 MBAdobe PDFView/Open
zapis Gorschenek.pdfPrůběh obhajoby práce601,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37400

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.