Název: Židé v Blovicích
Další názvy: History of the Jews in Blovice
Autoři: Halová, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Hrdlička, Karel
Oponent: Tydlitátová, Věra
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3741
Klíčová slova: Blovice;Židé;synagoga;židovský hřbitov;maceva;obchodní gremium v Blovicích;Henri Stephan Opper de Blowitz
Klíčová slova v dalším jazyce: Blovice;Jews;synagogue;jewish cemetery;matzeva;business union of Blovice;Henri Stephane Opper de Blowitz
Abstrakt: Tato bakalářská práce popisuje dějiny židovského osídlení v Blovicích od roku 1618, kdy je doložena přítomnost prvních Židů, až do ledna roku 1942, kdy byli všichni blovičtí Židé odvlečeni nacisty. Žádný z Židů se již do Blovic nevrátil. Práce rovněž popisuje židovské památky v Blovicích- jejich minulost i současný stav, popisuje činnost blovického obchodního gremia a mapuje umístění někdejších židovských domů. V práci je též zmíněna osobnost novináře Henriho Stefana Oppera de Blowitze. Součástí této bakalářské je i příloha s fotografiemi a portréty.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work describes history of the Jewish settlement in Blovice since 1618, when the presence of the first Jews is dated, until January 1942, when the Jews were deported by the Nazis. None of the Jews from the deportation had return to Blovice. The work also describes Jewish sights in Blovice- their past and their current status, it describes activity of the business union in Blovice and charts former Jewish houses. The work as well talks about an interesting personality of the journalist Henri Stephane Opper de Blowitz. The attachments of this bachelor work are photos and portraits.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.ELISKA.HALOVA,pdf.pdfPlný text práce4,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Halova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce305 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Halova_oponent.pdfPosudek oponenta práce260,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Halova.pdfPrůběh obhajoby práce136,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3741

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.