Title: Židé v Blovicích
Other Titles: History of the Jews in Blovice
Authors: Halová, Eliška
Advisor: Hrdlička, Karel
Referee: Tydlitátová, Věra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3741
Keywords: Blovice;Židé;synagoga;židovský hřbitov;maceva;obchodní gremium v Blovicích;Henri Stephan Opper de Blowitz
Keywords in different language: Blovice;Jews;synagogue;jewish cemetery;matzeva;business union of Blovice;Henri Stephane Opper de Blowitz
Abstract: Tato bakalářská práce popisuje dějiny židovského osídlení v Blovicích od roku 1618, kdy je doložena přítomnost prvních Židů, až do ledna roku 1942, kdy byli všichni blovičtí Židé odvlečeni nacisty. Žádný z Židů se již do Blovic nevrátil. Práce rovněž popisuje židovské památky v Blovicích- jejich minulost i současný stav, popisuje činnost blovického obchodního gremia a mapuje umístění někdejších židovských domů. V práci je též zmíněna osobnost novináře Henriho Stefana Oppera de Blowitze. Součástí této bakalářské je i příloha s fotografiemi a portréty.
Abstract in different language: This bachelor work describes history of the Jewish settlement in Blovice since 1618, when the presence of the first Jews is dated, until January 1942, when the Jews were deported by the Nazis. None of the Jews from the deportation had return to Blovice. The work also describes Jewish sights in Blovice- their past and their current status, it describes activity of the business union in Blovice and charts former Jewish houses. The work as well talks about an interesting personality of the journalist Henri Stephane Opper de Blowitz. The attachments of this bachelor work are photos and portraits.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.ELISKA.HALOVA,pdf.pdfPlný text práce4,77 MBAdobe PDFView/Open
Halova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce305 kBAdobe PDFView/Open
Halova_oponent.pdfPosudek oponenta práce260,83 kBAdobe PDFView/Open
Halova.pdfPrůběh obhajoby práce136,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3741

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.