Title: BodyInNumbers a prostředky sémantického webu
Other Titles: BodyInNumbers and semantic web resources
Authors: Vacek, Vítězslav
Advisor: Brůha Petr, Ing.
Referee: Vařeka Lukáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37412
Keywords: rdf trojice;typy serializací rdf;owl ontologie;benchmark rdf úložišť;systém bodyinnumbers;bci experiment;sparql dotazy;konverze z csv do rdf;úložiště virtuoso;úložiště graphdb;úložiště jena fuseki
Keywords in different language: rdf triples;rdf serialization;owl ontologies;rdf repository benchmarks;bodyinnumbers system;bci experiment;sparql queries;csv to rdf conversion;rdf store;graphdb rdf store;jena fuseki rdf store
Abstract: Tato práce si klade za cíl automatizovat či jinak zjednodušit konverzi nasbíraných dat a metadat ze systému Body in Numbers do populárního formátu RDF. Tento formát se často využívá na poli medicínské informatiky a zároveň se používá i pro sdílení nasbíraných medicínských dat mezi výzkumnými pracovníky ve stejném oboru. Pro úspěšnou konverzi do některého z možných RDF formátů bude nutné nadefinovat ontologii popisující používanou terminologii v systému BiN a i během procesu sbírání dat. Také bude potřeba vybrat vhodné úložiště a následně ho nasadit do provozu v rámci infrastruktury BiN. Toto realizované řešení bude následně naplněno daty z BiN a znovu otestováno již v provozu.
Abstract in different language: The main goal of this master thesis is to automate or otherwise simplify the conversion of collected data and metadata from Body in Numbers system to the popular RDF format. This format is being often used in the field of medical informatics and is also used to share collected medical data among researchers inside the same area of expertise. To successfully convert the collected data into any of the possible RDF formats, it will be necessary to define an ontology describing the terminology used inside the BiN system and during the data collection process. It will also be necessary to select a suitable RDF store for the job and then deploy it inside the BiN infrastructure. This deployed solution will then be filled with real, converted data from the BiN system and it will be tested again during its live service.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vacekvi_dp_text_2018_2019.pdfPlný text práce7,49 MBAdobe PDFView/Open
A16N0099Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce659,64 kBAdobe PDFView/Open
A16N0099Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce756,31 kBAdobe PDFView/Open
A16N0099Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce182,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37412

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.