Title: Návrh systému hodnocení pracovních rizik ve firemní praxi
Other Titles: Concept of a security risk assessment system in the company
Authors: Vágnerová, Anna
Advisor: Pokorná Václava, Ing.
Referee: Bícová Kateřina, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37433
Keywords: bezpečnost a ochrana zdraví při práci;hodnocení a řízení rizik
Keywords in different language: safety and health protection during work;risk assessment and management
Abstract: Bakalářská práce byla vypracovaná na konkrétní téma ve vybrané firmě. Cílem práce je vypracování hodnocení pracovních rizik pro vybranou firmu a navržení nápravných opatření. Výsledkem práce je vytvoření dokumentace pro hodnocení a řízení rizik ve firmě.
Abstract in different language: The bachelor thesis was prepared for the specific topic in the selected company. The aim of the work is to create the risk assessment in the selected company and to propose corrective measures. The result of the work is the creation of documentation for risk assessment and management in the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace -Anna Vagnerova.pdfPlný text práce2,65 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP_Vagnerova.PDFPosudek oponenta práce289,85 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP_Vagnerova.PDFPosudek vedoucího práce258,64 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba BP_Vagnerova.PDFPrůběh obhajoby práce166,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37433

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.