Title: Ergonomická studie uspořádání laboratoře KTO
Other Titles: Ergonomic study of the organization of the laboratory KTO
Authors: Šedivá, Diana
Advisor: Pokorná Václava, Ing.
Referee: Bícová Kateřina, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37434
Keywords: checklist;owas;ergonomie;ergonomické metody
Keywords in different language: checklist;owas;ergonomics;ergonomic methods
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení pracoviště z hlediska ergonomie. Pracoviště je posuzováno jako pracovní prostor pro obsluhu stroje a dále je zde řešena oblast pro výuku studentů. Pracovní prostor obsluhy stroje je posuzován pomocí 2 vybraných ergonomických metod. Po vyhodnocení výsledků byla navržena do laboratoře vhodná nápravná opatření.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the evaluation of the workplace in terms of ergonomics. The workplace is considered as a working space for machine operators and lectures. The machine operator's work space is assessed using 2 selected ergonomic methods. Appropriate remedial measures have been proposed to the laboratory after the results have been evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hohausova_Diana_S15B0088P.pdfPlný text práce5,34 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP_Hohausova.PDFPosudek oponenta práce286,86 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP_Hohausova.PDFPosudek vedoucího práce282,66 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba BP_Hohausova.PDFPrůběh obhajoby práce165,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37434

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.