Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorHoráková, Marcela
dc.date.accepted2019-9-11
dc.date.accessioned2020-07-17T13:41:38Z-
dc.date.available2018-10-9
dc.date.available2020-07-17T13:41:38Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-6-27
dc.identifier79137
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37448-
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá zavedením racionálních čísel na prvním stupni základní školy. V teoretické části se zaměřuji na početní operace s racionálními čísly, zvlášť se zlomky a zvlášť s desetinnými čísly. V praktické části jsem žákům pomohla vytvořit praktickou pomůcku pro lepší představivost, co znamená zlomek, tzv. zlomkovnici. Připravila jsem také pracovní listy na procvičení. V druhé části jsem žákům přiblížila desetinné číslo, naučili se jeho čtení a zápis. Pro závěrečnou reflexi jsem vytvořila pracovní list.cs
dc.format57
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectracionální číslacs
dc.subjectzlomkycs
dc.subjectdesetinná číslacs
dc.subjectpočetní operacecs
dc.subjectporovnávání zlomkůcs
dc.subjectporovnávání desetinných číselcs
dc.subjectvztah mezi zlomkem a desetinným číslem.cs
dc.titleZavedení racionálních čísel na 1. stupnics
dc.title.alternativeImplementing Rational Numbers in Primary School.en
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis Master's thesis deals with implementing rational numbers in primary school. The theoretical part focuses on the rational number operations, separately on both fractions and decimal numbers. The practical part includes a convenient tool for improving children's imagination as regards a fraction as such, using the so-called 'zlomkovnice'. I have also prepared worksheets for extra practice. In its second part, pupils get acquainted with a decimal number; they learn how to read it and write it. For the reflective closure, I have prepared another worksheet.en
dc.subject.translatedrational numbersen
dc.subject.translatedfractionsen
dc.subject.translateddecimal numbersen
dc.subject.translatednumerical methodsen
dc.subject.translatedcomparing fractionsen
dc.subject.translatedcomparing decimalsen
dc.subject.translatedrelationship between fracture and decimalen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace-konecna verze.pdfPlný text práce3,59 MBAdobe PDFView/Open
Diplomova prace - M. Horakova.pdfPosudek vedoucího práce147,53 kBAdobe PDFView/Open
diplomova prace_Horakova.pdfPosudek oponenta práce239,78 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Horakova799.pdfPrůběh obhajoby práce596,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37448

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.