Title: Dlouhodobé testování vlivu mechanického opotřebení a údržby na elektrické parametry vyšívaných prvků
Other Titles: Long term testing of the influence of the mechanical wear and maintenance on the electrical parameters of embroidered elements
Authors: Čech, David
Advisor: Moravcová Daniela, Ing. Ph.D.
Referee: Soukup Radek, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37455
Keywords: chytrá textilie;tkanina;vodivá nit;příze;smart textilní výrobky;kelvinova měřící metoda;vyšívané elektronické prvky;šoková komora;testy ohybu;testy oděru;testy umělým potem;prací testy;textilní normy.
Keywords in different language: smart textile;fabric;conductive thread;yarn;smart textile products;kelvin measuring method;embroidered electronic elements;shock chambre;bending tests;abrasion tests;synthetic sweat tests;washing tests;textile standards.
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá spolehlivostí vyšívaných elektronických prvků v textiliích. Jsou zde popsány smart textilie a smart textilní výrobky. V následující kapitole jsou uvedeny některé normy využívané při testování textilií. V třetí kapitole je navrženo pět testů smart textilií, jedná se o testy v klimatické šokové komoře, testy ohybu, testy oděru, testy umělým potem a prací testy. Ve čtvrté kapitole jsou tyto testy provedeny. V závěru práce jsou zhodnocené výsledky prováděných testů a popsána doporučení k dalšímu testování a praxi.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the reliability of embroidered electronic elements in textiles. There are described smart textiles and smart textiles products. In next chapter are listed some standards which are used in textile testing. In the third chapter are designed five smart textile tests, these are tests in climatic shock chamber, bending tests, abrasion tests, tests with synthetic sweat and washing tests. In the fourth chapter these tests are realized. In conclusion of this thesis are summarized results of these realized tests and there are described recommendations for another testing and practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_David Cech.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
078739_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
078739_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
078739_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce79,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37455

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.