Title: Elektronická prezentace experimentu
Other Titles: The Electronic Presentation of Experiment
Authors: Kruml, David
Advisor: Linhart Richard, Ing. Ph.D.
Referee: Veřtát Ivo, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37456
Keywords: mysql;php;vzlusat;webová aplikace;grafy;informační systém;zobrazení dat;webový server;nette framework;družice;pozemní stanice;backend;frontend.
Keywords in different language: mysql;php;vzlusat;web application;graph;information system;data projection;web server;nette framework;satellite;ground station;backend;frontend.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vytvoření části informačního systému přebírající aktuální data z technického experimentu s názvem "VZLUsat-1". Přebíraná data jsou informačním systémem zobrazována v podobě grafů, tabulek s možností filtrace apod. Součástí je i administrátorské rozhraní pro operátory kvůli možnosti nastavení projektu, databáze a výstupů. V informačním systému je počítáno i s možností napojení na databázi dalšího/dalších technických projektů - případných následovníků projektu "VZLUsat-1". Součástí práce je nejen samotné řešení, ale i návrh informačního systému s jeho následnou dokumentací a analýza předchůdce tohoto systému, který lze nalézt na adrese https://www.pilsencube.zcu.cz/vzlusat1/. V analýze jsou zhodnoceny silné a slabé stránky současného systému, ze kterých poté vychází návrh systému nového - realizovaného v poslední části této diplomové práce.
Abstract in different language: The main purpose of this diploma thesis is to create part of an information system taking over data from technical experiment called "VZLUsat-1". The data are projected as graphs, tables and tables with posibility of filtering data. Part of this program is also an admin interface for operators of the ground station. Information system is developer to be connected to the another database also. The thesis consists of the developed program, its proposal with documentation and also analysis of currently used webpage placed on URL: https://www.pilsencube.zcu.cz/vzlusat1/. In analysis are discussed advantages and disadvantages of the current program. This analysis is used to create proposal of new program after that.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dp_kruml.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
078740_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
078740_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
078740_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce72,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37456

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.