Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJiřičková Jana, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorBlažek, Petr
dc.contributor.refereeBauer Tomáš, Ing.
dc.date.accepted2019-6-13
dc.date.accessioned2020-07-17T13:41:49Z-
dc.date.available2018-10-5
dc.date.available2020-07-17T13:41:49Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-5-30
dc.identifier78754
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37468
dc.description.abstractPředpokládaná diplomová práce popisuje produkt od společnosti ZAT a.s., který je nasazen (použit) v rámci železniční dopravní cesty. Tímto produktem je řídicí a diagnostický systém nazývaný dálková diagnostika technických systémů, kterým je kontrolován a nastavován stav vybraných systémů na železnici a v přilehlých objektech. Hlavním přínosem této práce je návrh na optimalizaci postupu realizace staveb dálkové diagnostiky technického systému za účelem zvýšení efektivity a ušetření nákladů za tento proces.cs
dc.format55 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprojektová databáze pertinaxcs
dc.subjectreliancecs
dc.subjectdálková diagnostikacs
dc.subjectscada/hmics
dc.subjectpřenos informacícs
dc.subjectželezniční dopravní cestacs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectautomatizacecs
dc.titleOptimalizace aplikace DDTS pomocí databáze Pertinaxcs
dc.title.alternativeOptimize DDTS using the Pertinax databaseen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is describing the product supplied by ZAT a.s. company which is being used in rail roads area. This product is Leading Diagnostic System called Remote Diagnosics of Technical Systems which controls the systems used at railways and connected objects. The main conclusion of this work is design to optimize construction process within Remote Diagnostics of Technical Systems to raise the efectivity and decrease funds needed.en
dc.subject.translatedpertinax project databaseen
dc.subject.translatedrelianceen
dc.subject.translatedremote diagnosticsen
dc.subject.translatedscada/hmien
dc.subject.translatedtransmission of informationen
dc.subject.translatedrailway transport routeen
dc.subject.translatedoptimizationen
dc.subject.translatedautomationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_optimalizace_DDTS_ZDC_Blazek.pdfPlný text práce19,54 MBAdobe PDFView/Open
078754_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce824,26 kBAdobe PDFView/Open
078754_oponent.pdfPosudek oponenta práce824,93 kBAdobe PDFView/Open
078754_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce71,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37468

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.