Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMoravcová Daniela, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorMašek, Stanislav Josef
dc.contributor.refereeBlecha Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-19
dc.date.accessioned2020-07-17T13:41:50Z-
dc.date.available2018-10-5
dc.date.available2020-07-17T13:41:50Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-5-28
dc.identifier78759
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37473-
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce poskytuje přehled současného stavu v oblasti smart textilií se zaměřením na ovládací prvky. V teoretické části jsou ovládací prvky rozděleny do kategorií podle principu jejich činnosti a následně jsou popsány možnosti jejich integrace. Součástí teoretické části práce je rovněž přehled na trhu dostupných sad ovládacích prvků uzpůsobených pro jejich integraci do textilií. Praktická část práce se zabývá návrhem, výrobou, testováním a následnými úpravami demonstrátoru ovládacích prvků s ohledem na jeho dlouhodobou spolehlivost a odolnost vůči pracím cyklům se snahou o co nejvyšší stupeň integrace.cs
dc.format85 s. (100 248 znaků); i s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectchytré textiliecs
dc.subjectelektronické textiliecs
dc.subjectovládací prvkycs
dc.subjecttextilní tlačítkacs
dc.subjectkapacitní tlačítkacs
dc.subjectstupeň integracecs
dc.subjecttextilní senzorycs
dc.subjecttextilní aktuátorycs
dc.titleOvládací prvky integrovatelné do textiliícs
dc.title.alternativeControls integrable into textilesen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis provides an overview of the current state in the field of smart textiles with focus on control elements. In the theoretical part, the controls are divided into several categories according to the principle of their activity and subsequently described the possibilities of their integration. The theoretical part of the work is also an overview of available sets of control elements on the market adapted for their integration into textiles. The practical part of the thesis deals with the design, production, testing and subsequent modifications of the control elements demonstrator with regard to its long-term reliability and resistance to washing cycles with the aim of the highest degree of integration.en
dc.subject.translatedsmart textilesen
dc.subject.translatedelectronic textilesen
dc.subject.translatedcontrols for textilesen
dc.subject.translatedcapacitive buttonsen
dc.subject.translatedlevel of integrationen
dc.subject.translatedtextile sensorsen
dc.subject.translatedtextile actuators and textile buttonsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Masek_Stanislav_Josef_2019.pdfPlný text práce6,64 MBAdobe PDFView/Open
078759_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
078759_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
078759_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce89,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37473

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.