Title: Přípravek pro výuku měření mechanické polohy
Other Titles: Education tool for measurmement of mechanical position
Authors: Linhart, Jakub
Advisor: Sýkora Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Kupka Lukáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37474
Keywords: indukční senzor;kapacitní senzor;lineární pohyb;lineární posunutí;mechanická poloha;měření polohy;odporový senzor;optický senzor;polohový senzor;senzor pozice;úhlový senzor.
Keywords in different language: angular sensor;capacitive sensor;displacement;inductive sensor;linear motion;mechanical position;optical sensor;position measurement;position sensor;resistance sensor.
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá měřením mechanické polohy a za cíl si klade vytvoření přípravku pro výuku jejího měření. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou stručně vysvětleny principy vybraných senzorů a způsoby měření mechanické polohy. V praktické části jsou představeny vybrané senzory pro konstrukci přípravku spolu s popisem jeho realizace. Pro účely výuky a snadnou manipulaci s přípravkem je též uveden návod k měření.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the measurement of mechanical position and its aim is to design and build a device for educative purpose. The thesis consists of theoretical and practical part. In the theoretical part the principles of chosen sensors and methods of the mechanical position measurement are introduced and explained. In the practical part the specific sensors used for the device are characterized and the device's realization process is shown. For the educative purpose and easy use of the device the user manual is included.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_-pra_ce-Jakub-Linhart.pdfPlný text práce28,47 MBAdobe PDFView/Open
078760_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce959,33 kBAdobe PDFView/Open
078760_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
078760_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce74,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37474

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.