Title: Systém monitorování dechové frekvence integrovaný v textiliích
Other Titles: System for Breath Rate Monitoring Integrated in Textiles
Authors: Moučková, Kateřina
Advisor: Soukup Radek, Ing. Ph.D.
Referee: Moravcová Daniela, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37476
Keywords: smart textilie;telemedicína;dechová frekvence;monitorování dechu;textilní senzory;vodivé nitě;pletená struktura
Keywords in different language: smart textiles;telemedicine;respiratory rate;breath monitoring;textile sensors;conductive yarn;knitting structure
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na návrh systému monitorujícího dechovou frekvenci integrovaného v textiliích. V první části je podrobněji popsána problematika smart textilií a telemedicíny. Dále je práce zaměřena na dýchací soustavu, dýchání a monitorování dechu konvenčními systémy a smart textiliemi. Následně se práce zabývá hodnocením konvenčních systémů monitorujících dechovou frekvenci a je zde popsána možnost jejich integrace do textilu. Praktická část práce popisuje návrh textilního systému monitorujícího dechovou frekvenci, jeho realizaci a následné testování.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the design of system for monitoring respiratory rate integrated in textiles. The issue of smart textiles and telemedicine is described in more details in the work. Further, the work describes respiratory system, breath and monitoring of breath using conventional system and smart textiles. Subsequently, the thesis deals with the evaluation of conventional respiratory rate monitoring systems and the possibility of their integration into the textile are discussed. The practical part of the thesis is focused on the design of the textile system for the respiratory frequency monitoring, its implementation and subsequent testing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mouckova_Katerina_Diplomova_prace.PDFPlný text práce5,09 MBAdobe PDFView/Open
078762_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
078762_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
078762_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce113,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37476

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.