Title: Vliv údržby textilií a parametrů prostředí na elektrické vlastnosti vyšívaných pasivních součástek
Other Titles: Impact of textile maintenance and environmental parameters on the electrical properties of embroidered passive components
Authors: Foud, Jan
Advisor: Blecha Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Moravcová Daniela, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37479
Keywords: vodivá nit;vyšívání;údržba chytrých textilií;vyšívané pasivní součástky;měření vyšívaných součástek;rezonanční charakteristiky
Keywords in different language: conductive thread;embroidery;smart fabric maintenance;embroidered passive components;embroidered parts measurement;resonance characteristics
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vliv údržby textilií a parametrů prostředí na elektrické vlastnosti vyšívaných pasivních součástek. V práci jsou popsané technologie pro výrobu chytrých textilií a současný stav jejich údržby. Práce se dále zabývá návrhem, výrobou a testováním vlivu ohybu, navlhčení umělým potem a údržby textilií na elektrické vlastnosti vyšívaných pasivních součástek.
Abstract in different language: This thesis is aimed on the influence of textile maintenance and environmental parameters on the electrical properties of embroidered passive components. The thesis describes technologies for the production of smart textiles and the current state in the issue of their maintenance. The thesis also deals with the design, production and testing of the effect of bending, moistening with artificial perspiration and the maintenance of textiles on the electrical properties of embroidered passive components.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_FOUD_Jan.pdfPlný text práce5,56 MBAdobe PDFView/Open
078765_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce968,27 kBAdobe PDFView/Open
078765_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
078765_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce83,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37479

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.