Title: Vliv vnějšího prostředí na parametry mikrovlnných antén
Other Titles: Impact of surrounding conditions on microvawe antennas parameters
Authors: Morong, Petr
Advisor: Kašpar Petr, Ing. et Ing. Ph.D.
Referee: Mráz Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37481
Keywords: antény;mikrovlnné antény;parametry antén;měření parametrů antén;klimatické zkoušky
Keywords in different language: antennas;microwave antennas;parameters of antennas;climatic tests;measurement of antennas
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na měření parametrů mikrovlnných antén v pásmu 868 MHz s ohledem na vliv vnějšího prostředí. Práce je rozdělena na pět kapitol. V první kapitole je popsán historický vývoj mikrovlnných antén a současné IoT technologie. Druhá kapitola je zaměřena na materiály antén a trh antén v pásmu 868 MHz. Třetí kapitola se věnuje parametrům antén a měřením parametrů antén. Ve čtvrté kapitole jsou popsány klimatické zkoušky. Pátá kapitola se věnuje zhodnocení získaných výsledků.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on the measurement of parameters of microwave antennas in the 868 MHz band with respect to the influence of the external environment. The thesis contains five chapters. The first chapter focuses on the historical development of microwave antennas and IoT technologies. The second chapter deals with antenna materials and antenna market in the 868 MHz band. The third chapter focuses on antennas parameters and measurement of antennas parameters. The fourth chapter presents the climatic tests. The fifth chapter is devoted to the evaluation of the measured results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_anteny_Petr Morong.pdfPlný text práce3,25 MBAdobe PDFView/Open
078767_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
078767_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
078767_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce105,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37481

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.