Title: Vliv zrychleného tepelného stárnutí na mechanické vlastnosti termoplastů
Other Titles: Influence of accelerated thermal ageing on mechanical properties of thermoplastic materials
Authors: Boška, Vít
Advisor: Polanský Radek, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Prosr Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37482
Keywords: polymery;termoplasty;polyethylen;polypropylen;termo-oxidační stárnutí;mechanické zkouška tahem
Keywords in different language: polymers;thermoplastic;polyethylen;polypropylen;thermo-oxidative ageing;mechanical tensile test
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá vlivem termo-oxidačního stárnutí na mechanické vlastnosti termoplastů. V první části pojednává o polymerech, následně se úzce zaměřuje na termoplastické polymerní materiály. Je zde uvedeno jejich dělení a využití v elektrotechnice. Dále je v této práci objasněno termo-oxidační stárnutí a jeho vliv na mechanické vlastnosti termoplastů. Druhá část je experimentální a zabývá se zrychleným tepelným stárnutím a následným měřením mechanických vlastností vybraných termoplastických zkušebních vzorků.
Abstract in different language: This thesis deals with the influence of thermo-oxidative aging on mechanical properties of thermoplastics. In the first part it deals with polymers, then it focuses on thermoplastic polymer materials. There is mentioned their division and usage in electrical engineering. Furthermore, this work explains thermo-oxidative aging and its influence on the mechanical properties of thermoplastics. The second part is experimental and deals with accelerated thermal aging and following measurement of mechanical properties of selected thermoplastic samples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Boska_Vit_DP_Zrychlene tepelne starnuti termoplastu.pdfPlný text práce3,91 MBAdobe PDFView/Open
078768_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
078768_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
078768_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce78,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37482

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.