Title: Vyhřívané textilie pro smart textilní aplikace
Other Titles: Heated Textiles for Smart Textile Applications
Authors: Plic, Václav
Advisor: Soukup Radek, Ing. Ph.D.
Referee: Mraček Lukáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37483
Keywords: vyhřívaná textilie;e-textilie;smart textilie;tepelný komfort;elektricky vodivá nit
Keywords in different language: heated textile;e-textile;smart textile;thermal comfort;electrically conductive thread
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou elektricky vyhřívaných textilií využívajících elektricky vodivých nití. Je zde popsána problematika tepelného komfortu, smart textilií, možnosti realizace elektricky vodivých prvků v textiliích a možnosti jejich propojování. Dále byla provedena literární rešerše realizovaných vyhřívaných e-textilií a průzkum nabízených produktů na trhu. Stěžejní součástí práce je návrh třech motivů elektricky vyhřívaných textilií, na jejichž základě bylo vytvořeno pět vzorků. Tyto vzorky byly kriticky zhodnoceny na základě testů odolnosti vůči ohýbání, natahování, praní v pračce a sušení v sušičce.
Abstract in different language: The presented thesis deals with the issue of electrically heated textiles based on electrically conductive threads. There is described the issue of thermal comfort, smart textiles, possibilities of realization of electrically conductive elements in textiles and possibilities of their interconnection. Further, a literature survey of scientific papers deals with heated e-textiles topic and available heated e-textiles products on the market were carried out. The main part of the thesis is the design of three motives of electrically heated textiles. Overall, there were created five test samples of all designed motives, which were critically evaluated based on bending, stretching, automated washing and drying tests.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Plic Vaclav.pdfPlný text práce4,02 MBAdobe PDFView/Open
078769_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
078769_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
078769_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce82,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37483

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.