Title: Vysokofrekvenční vlastnosti vyšívaných propojovacích struktur
Other Titles: High frequency behavior of embroidered interconection structures
Authors: Týma, Ondřej
Advisor: Blecha Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Čengery Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37484
Keywords: propojovací struktura;deska plošných spojů;vodivý motiv na textilním substrátu;planární mikrovlnné vedení;koplanární vedení;koplanární vlnovod;vysokofrekvenční vlastnosti;vyšívání;vlnová impedance;s-parametry.
Keywords in different language: interconnection structure;printed circuit board;conductive motif on textile substrate;planar microwave line;coplanar strip line;coplanar waveguide;high frequency properties;embroidery;characteristic impedance;s-parameters.
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na vysokofrekvenční vlastnosti vyšívaných propojovacích struktur neboli planárních mikrovlnných vedení, porovnává vytvořené propojovací struktury na desce plošných spojů s propojovacími strukturami na textilním substrátu. Dále je v této práci uvedena problematika kontaktování propojovacích struktur, používané materiály pro propojovací struktury na textilních substrátech a jejich výrobní procesy. Tato práce obsahuje také konkrétní návrh a realizaci textilních propojovacích struktur s provedeným měřením a výpočty vysokofrekvenčních parametrů.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on high frequency behavior of embroidered interconnection structures or more precisely planar microwave lines, compares the created interconnection structures on a printed circuit board with interconnection structures on textile substrate. There are also listed the issues of contacting of interconnection structures, used materials for interconnection structures on textile substrates and their manufacturing processes. This diploma thesis also includes the concrete proposal and realization of textile interconnection structures with the executed measurements and the calculations of high frequency parameters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - ONDREJ TYMA (EL. VERZE SE ZADANIM).pdfPlný text práce7,31 MBAdobe PDFView/Open
078770_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce936,68 kBAdobe PDFView/Open
078770_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
078770_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce82,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37484

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.