Title: Optimalizace spojování potrubí indukčním ohřevem
Other Titles: Optimizing of connecting pipe by induction heating
Authors: Haimrle, Hynek
Advisor: Šroubová Lenka, Ing. Ph.D.
Referee: Petrášová Iveta, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37486
Keywords: trubky;spojování trubek;indukční ohřev;optimalizace;elektromagnetické vlnění;agros2d;spojka;frekvence
Keywords in different language: pipes;connecting pipes;induction heating;optimalization;electromagnetic waves;agros2d;clutch;frequency
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na optimalizaci spojování potrubí indukčním ohřevem. V první části jsou popsány dosavadní používané metody pro spojování potrubí, indukční ohřev, elektromagnetické vlnění a metody optimalizace. Druhá část je věnována simulacím proveditelnosti z hlediska použitelných materiálů a rozměrů.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the induction heating optimization for connecting pipes. Current methods for connecting pipes, induction heating, electromagnetic waves and optimization methods are described in the first part. The second part is devoted to simulations of feasibility in terms of usable materials and dimensions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hynek Haimrle.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Haimrle_VED.jpgPosudek vedoucího práce181,48 kBJPEGView/Open
Haimrle_OP.jpgPosudek oponenta práce232,51 kBJPEGView/Open
Haimrle_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce85,11 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37486

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.