Title: Česká imigrace do USA a starosta Chicaga Antonín Čermák
Other Titles: Czech immigration to the USA and mayor of Chicago Antonín Čermák
Authors: Benedikt, Štěpán
Advisor: Lhoták Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Boček Martin, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37489
Keywords: imigrace;česká migrace;češi;češi v americe;československo;čechy;19. století;20. století;amerika;antonín čermák;usa;prohibice;al capone;oraganizovaný zločin;chicago;illinois;william thompson;franklin roosevelt;zangara;atentát
Keywords in different language: immigration;czech immigration;czechs;czechs in america;czechoslovakia;bohemia;19th century;20th century;america;antonin cermak;usa;prohibition;al capone;oraganised crime;chicago;illinois;william thompson;franklin roosevelt;zangara;assassination
Abstract: V této práci figurují jako hlavní témata proces české migrace z Čech do USA během 19. a začátku 20. století a osobnost českého migranta Antnonína Čermáka. Hlavním cílem v první části je popsat obecnou českou migraci do USA, proces migrace a vysvětlit proč k tomuto jevu došlo. Ve druhé části jsem se rozhodl vybrat jednu zajímavou osobnost z českých migrantů jako příklad a popsat jeho začátky v nové zemi a budoucí úspěšnou politickou kariéru v USA. Touto osobou je Antonín Čermák narozen v Kladně. Hlavním cílem této části je ukázat úspěšný příklad, muže narozeného v Čechách, jeho adaptaci v nové zemi a vypracování se v uznávaného amerického občana, podnikatele a hlavně politika, který se dokázal stát starostou města Chicaga.
Abstract in different language: In this Bachelor thesis I chose as a topic process of immigration from Bohemia to the USA during 19th and the first half of 20th century. Main goal in the first part of my work, is to describe immigration from Bohemia in general and immigration process itself, explain why this phenomenon happened and introduce some examples in practice.In the second part I decided to pick one interesting person among czech immigrants as an example and describe his beginnings and future political career in the United States. This person is Antonín Čermák, born in Kladno.Main goal of this part is to demonstrate the successful example of a foreign born man from Bohemia, his adaptation in a new country and becoming respected american citizen, businessman and politician, who managed to become a mayor of Chicago.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Stepan Benedikt - Ceska migrace do USA a starosta Chicaga Antonin Cermak.pdfPlný text práce673,45 kBAdobe PDFView/Open
Benedikt - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce622,77 kBAdobe PDFView/Open
Benedikt - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce608,9 kBAdobe PDFView/Open
Benedikt - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce221,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37489

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.