Title: Počátky rasové segregace a rasové politiky v jižní Africe
Other Titles: Beginings of racial segregation and racial politics in South Africa
Authors: Krejcar, Matyáš
Advisor: Kodet Roman, PhDr. Ph.D.
Referee: Valkoun Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37490
Keywords: jižní afrika;velká británie;britské impérium;kolonialismus;rasismus;búrové;afrikánci;nacionalismus;velký trek;búrská válka;dominium;segregace;vzpoura na randu;africký národní kongres;afrikaner borederbond;luis botha;jan smuts;jihoafrická strana;het volk
Keywords in different language: south africa;great britain;british empire;racism;colonialism;boers;afrikaners;nationalism;great trek;boer war;dominion;segregation;rand rebellion;african national congress;afrikaner borederbond;luis botha;jan smuts;south african party;het volk
Abstract: Práce popisuje vývoj oblasti jižní Afriky ke konci 19. a začátku 20. století z politického ale i ekonomického a sociálního hlediska. Pozornost je věnována počátku Afrikánské státnosti a národního obrození které ji provázelo a snahy Británie se vyrovnat s přítomností konkurenční protibritské evropské populace v oblasti. Z ekonomických hledisek je zdůrazněn rozvoj těžebního průmyslu a jeho role v eventuelním střetu mezi afrikánskými státy a Británií. Práce pak popisuje období reformace politické scény po konci Búrské války a nástup nových afrikánských politických stran. To je následováno popisem vzniku a fungování nově vytvořené Unie jako jejích problémů. Práce je zakončena popisem a analýzou pádu Jihoafrické strany, vzestupu koalice labouristů a nacionalistů a jejích kroků.
Abstract in different language: this thesis describes the development in the area of South africa at the end of 19th and beginnng of 20th century from political, social and economic aspects. It satarts by describing afrikaner national revival movement as well as the statehood of afrikaner republics and their relations to british attempt at establishing hold in the area allready populated by other europeans. The development of mining industry is described as well as it´s role in the evntual clash between the republics and british empire that led to the annexation of them into new colonies. The focus of describing this new system then lies on understanding the reorganisation of political life and the pushes that led to the establishmen of the Union of South Africa. The role of first world war and social unrest on the workings of the Union are then analysed and described as the causes for the fall of the Sotuh African Party and rise of the LAbour-Nationalist coalition. Their steps and policies in goveremnt are mentioned briefly to compare them with the previous goverment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krejcar Jizni Afrika.pdfPlný text práce517,44 kBAdobe PDFView/Open
Krejcar - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce585,65 kBAdobe PDFView/Open
Krejcar - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce721,09 kBAdobe PDFView/Open
Krejcar - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce229,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37490

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.