Title: Americká diplomacie a druhá berlínská krize roce 1961
Other Titles: American Diplomacy and Berlin Crisis of 1961
Authors: Novotný, Michal
Advisor: Boček Martin, Mgr. Ph.D.
Referee: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37498
Keywords: berlínská krize;kennedy;chruščov;spojené státy;sovětský svaz;amerika;berlín;německo
Keywords in different language: berlin crisis;kennedy;khrushchev;united states;soviet union;america;berlin;germany
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá americkým pohledem na druhou berlínskou krizi, která se odehrála v rozděleném německém prostoru v roce 1961. Cílem této bakalářské práce je především analýza postoje a postupu tehdejšího amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho v návaznosti na krizi. Předkládaná bakalářská práce je pak členěna chronologicky do tří kapitol, přičemž je věnována pozornost německé a berlínské otázce od počátku jejich vývoje v druhé světové válce až do roku 1961. Zároveň je popsán průběh berlínské krize a souběžná jednání mezi hlavními představiteli Sovětského svazu a Spojených států amerických, přičemž zvláštní pozornost je věnována reakci americké diplomacie na danou krizi. Téma v sobě také skýtá prostor pro hodnocení reakcí amerického prezidenta a nastínění některých důsledků krize.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the American view of the second Berlin crisis, which took place in the divided German area in 1961. The aim of this bachelor's thesis is mainly the analysis of the attitude and progression of the then American President John Fitzgerald Kennedy in related with the crisis. The presented bachelor thesis is then chronologically divided into three chapters, with attention being paid to German and Berlin questions from the beginning of their development in World War II to 1961. At the same time, the course of the Berlin crisis and concurrent negotiations between the leaders of the Soviet Union and the United States of America, with particular attention to the response of the American diplomacy to the crisis, are described. The topic also provides scope for assessing US President responses and outlining some of the consequences of the crisis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Americka diplomacie a druha berlinska krize v roce 1961_Michal Novotny.pdfPlný text práce583,47 kBAdobe PDFView/Open
Novotny - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce598,98 kBAdobe PDFView/Open
Novotny - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce860,75 kBAdobe PDFView/Open
Novotny - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce254,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37498

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.