Title: Vyhlazovací tábor Treblinka
Other Titles: Treblinka extermination camp
Authors: Hudečková, Markéta
Advisor: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Urban Martin, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37505
Keywords: konečné řešení židovské otázky;holokaust;vyhlazovací tábory;akce reinhard;treblinka;židé;nacisté;druhá světová válka
Keywords in different language: final solution to the jewish question;holocaust;extermination camps;operation reinhard;treblinka;jews;nazis;world war ii
Abstract: Bakalářská práce popisuje vyhlazovací tábor Treblinka. Tábor byl vystavěn v roce 1941 na základě akce Reinhard. Tato akce měla za cíl vyhlazení Generálního gouvernementu. Společně s Treblinkou byly vystavěny ještě dva tábory a to Belzec a Sobibor. V práci je popsán tábor od jeho vzniku, až po jeho likvidaci. Dále bakalářská práce nastíní problematiku holocaustu a antisemitismu. V neposlední řadě se bakalářská práce v krátkosti věnuje ostatním dvěma táborům a životu dvou mužů, kteří prošli Treblinkou.
Abstract in different language: The bachelor thesis will be focused on description of extermination camp Treblinka and life of prisoners. Other concentration camps in Poland will also be briefly mentioned and the very foundation of concentration and extermination camps. The work will be divided into chapters, in which the work will be devoted to the description of the functioning of the camp and its development and development to the end of the camp itself. At work, the author would like to devote herself to the fates of the prisoners themselves who managed to leave the camp alive.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Hudeckova Marketa.pdfPlný text práce583,37 kBAdobe PDFView/Open
Hudeckova - V.pdfPosudek vedoucího práce577,74 kBAdobe PDFView/Open
HUDECKOVA - O.pdfPosudek oponenta práce665,6 kBAdobe PDFView/Open
Hudeckova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce232,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37505

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.