Title: Metody pájení na tištěné vodivé motivy
Other Titles: Soldering Methods for Printed Conductive Patterns
Authors: Říha, Marek
Advisor: Hlína Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Hirman Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37514
Keywords: tištěná elektronika;pájení;pasta;inkoust;pájecí slitina;pájitelnost;olovo;cín;stříbro;měď;sítotisk;inkoustový tisk;pájení přetavením;pájení laserem;fotonické pájení
Keywords in different language: printed electronics;soldering;paste;ink;soldering alloy;solderability;lead;tin;silver;copper;screen printing;inkjet printing;reflow soldering;laser soldering;photonic soldering
Abstract: V této bakalářské práci jsou popsány obecné informace o tištěné elektronice. Je zde také popsána problematika tisku a vhodné metody pájení pro tištěnou elektroniku. Dále je zde zpracován přehled vhodných tiskových past, inkoustů a pájecích slitin. Praktická část je zaměřena na ověřování úprav povrchu tištěných vrstev pro zvýšení pájitelnosti. Dále je zde ověřována pájitelnost na vybraných testovacích motivech.
Abstract in different language: This bachelor thesis describes general information about concept of printed electronics. It also compiles problematics of printing and suitable methods of soldering for printed electronics. There is written up a summary of suitable print pastes, inks and soldering alloys. The practical part deals with verification of the surface treatment of printed layers for increasing the solderability. Then the solderability is tested on selected themes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Marek_Riha.pdfPlný text práce3,42 MBAdobe PDFView/Open
075065_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
075065_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
075065_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce59,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37514

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.