Title: Způsoby propojení elektronických prvků pro smart textilie
Other Titles: Methods of connecting electronic components for smart textiles
Authors: Vlk, Petr
Advisor: Kalaš David, Ing.
Referee: Navrátil Jiří, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37516
Keywords: smart textilie;inteligentní textilie;e-textilie;textilní substráty;funkcionalizace vláken;tištěná elektronika;kontaktování na textilní substráty
Keywords in different language: smart textiles;intelligent textiles;e-textiles;textile substrates;fibre functionalization;printed electronics;textile substrate contacting
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení vzniku propojovacích struktur ve smart texiliich. V textu se nejdříve projednávají druhy smart textilií a jejich využití pro lidské potřeby. Dále je zkoumán vývoj a výroba vodivých přízí a vláken. Alternativou k funkcionalizaci vláken je využití tiskové metody za použití flexibilních vodivých tiskových past. Na závěr práce popisuje kontaktování z hlediska požadovaných vlastností a jednotlivé nerozebíratelné či rozebíratelné metody kontaktování.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on solving problems of interconnection structures in smart textiles. The text deals with solutions that apply to smart textiles and their use for human needs. Furthermore, the development of conductive yarns and their manuffacture is investigated, which is divided into fiber spinning and coating. Another topic deals with printed electronic in which conductive pastes are solved. At the end of the work it describes contacting in terms of required properties and individual unstable or demountable contact methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - VLK Petr.pdfPlný text práce2,62 MBAdobe PDFView/Open
075086_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce890,09 kBAdobe PDFView/Open
075086_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
075086_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce98,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37516

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.