Title: Kontaktování chytrých textilií
Other Titles: Contacting of smart textiles
Authors: Čechura, Martin
Advisor: Řeboun Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Blecha Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37520
Keywords: inteligentní textilie;e-textilie;chytré textilie;kontaktování;textilní připojení
Keywords in different language: smart textiles;e-textiles;smart textiles;contacting;textile connections
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá popisem aktuálního vývoje chytrých textilií a jejich aplikace. V bakalářské práci jsou popsané dostupné způsoby kontaktování elektronických prvků v chytrých textilií a návrh vzorků kontaktů na textilních substrátech izolovanou vodivou nití. Vybrané metody kontaktování jsou druk, svařování, Amphenol FCI konektor, Crimpflex konektor a pájení. Další část práce se zabývá měřením elektrických parametrů jednotlivých typů kontaktů. Vybrané metody jsou hodnoceny čtyřbodovým měřením pro zjištění kontaktního odporu a hodnoceny aplikací vyšších hodnot proudu a následné měření termokamerou. Závěr bakalářské práce je o kritickém zhodnocení naměřených parametrů jednotlivých kontaktů. Amphenol FCI konektor a Svařování vykazuje 100% účinnost funkčního nakontaktování. Nejnižší kontaktní odpor byl naměřen u Amphenol FCI konektoru. Měření zkouškou přiložením vyšších proudů bylo prováděno za účelem ověření, zda-li v oblasti kontaktu nevznikají horká místa. Měřením bylo ověřeno, že všechny vzorky jsou odolné proti přiloženým proudům.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with description of current development of smart textiles and their application. The bachelor thesis describes available methods of contacting electronic elements in smart textiles and proposal contact samples on textile substrates with insulated conductive thread. Selected methods of contacting are the metal snap fastener, resistance welding, Amphenol FCI connector, Crimpflex connector and soldering. The next part deals with the measurement of electrical parameters of individual types of contacts. Selected methods of measurment are a 4-wire contact resistance measurement and test of contact by applying higher current values and subsequent thermal imager measurements. The conclusion of the thesis is about critical evaluation of measured parameters of individual contacts. Amphenol FCI connector and Welding bring 100 % functional contacting efficiency. The lowest contact resistance was measured at the Amphenol FCI connector. By measuring the application of higher values, it was verified that all samples were resistant to the applied currents without creation of any hot spots.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martin_Cechura.pdfPlný text práce3,16 MBAdobe PDFView/Open
078776_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
078776_oponent.pdfPosudek oponenta práce928,21 kBAdobe PDFView/Open
078776_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce61,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37520

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.