Title: Metody návrhu a výroby 3D plošných spojů
Other Titles: Methods for the design and fabrication of 3D printed circuit boards
Authors: Vecko, Kamil
Advisor: Kalaš David, Ing.
Referee: Čengery Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37521
Keywords: 3d dps;deska plošných spojů;flexibilní dps;mid;návrhové programy dps;technologie výroby 3d dps.
Keywords in different language: this bachelor thesis is focused on possible ways of designing and manufacturing 3d printed circuit boards. available technologies suitable for 3d pcb manufacturing are presented and their advantages and limitations are described. the thesis also contains an overview of pcb design software. a flexible printed circuit board is designed using software presented in the overview.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na způsoby výroby a návrhu 3D plošných spojů. Představuje technologie vhodné pro výrobu 3D plošných spojů, prezentuje jejich výhody a omezení. Práce dále obsahuje výběr návrhových programů využívaných při vývoji 3D plošných spojů. Praktická část návodně popisuje využití konkrétního programu pro návrh flexibilního plošného spoje pro umístění do 3D modelu.
Abstract in different language: 3D DPS, deska plošných spojů, flexibilní DPS, MID, návrhové programy DPS, technologie výroby 3D DPS.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kamil_Vecko.pdfPlný text práce4,33 MBAdobe PDFView/Open
078777_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce825,13 kBAdobe PDFView/Open
078777_oponent.pdfPosudek oponenta práce974,59 kBAdobe PDFView/Open
078777_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce91,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37521

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.