Title: Odporové vrstvy realizované tlustovrstvou technologií
Other Titles: Resistive Films Realized by Thick Film Technology
Authors: Schmeller, Jan
Advisor: Hlína Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Kalaš David, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37522
Keywords: tlustovrstvá technologie;tlustovrstvé rezistory;tištěné rezistory;sítotisk;odporové pasty;vodivé pasty;výkonové rezistory
Keywords in different language: thick-film technology;thick-film resistors;printed resistors;screen printing;resistive pastes;conductive pastes;power resistors
Abstract: Předkládaná práce je zaměřena na tištěné odporové vrstvy tvořené tlustovrstvou technologií. Nejprve je popsán princip technologie tlustých vrstev, používané pasty a metoda nanášení těchto past pomocí sítotisku. Poté je zpracován přehled odporových past, kde jsou uvedeny jejich základní vlastnosti. Dále je uveden přehled tištěných výkonových rezistorů vyhledaných na trhu. Závěr práce shrnuje praktické měření základních elektrických vlastností tištěných rezistorů.
Abstract in different language: Submitted bachelor´s thesis is focused on printed resistive films created by thick film technology. First, the principle of thick film technology, used pastes and method of applying these pastes by screen printing are described in this thesis. Then there is an overview of resistence pastes, where their basic properties are listed. There is also a summary of high-power resistors on the market. The final part of thesis is focused on the practical applications and on the practical measurement of the electrical properties of printed resistors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jan_Schmeller.pdfPlný text práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
078779_oponent.pdfPosudek oponenta práce904,05 kBAdobe PDFView/Open
078779_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce882,93 kBAdobe PDFView/Open
078779_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce67,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37522

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.