Title: Vliv použitých materiálů a parametrů šablonového tisku na jeho kvalitu
Other Titles: The influence of stencil printing materials and parameters on the quality of printing process
Authors: Janda, Tomáš
Advisor: Hirman Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Hlína Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37527
Keywords: šablonový tisk;automatické míchání;bezolovnatá pájecí pasta;smt;materiály pro šablonový tisk;šablona;těrka;defekty tisku;optimalizace šablon;parametry šablonového tisku;odstředivý planetární mixér
Keywords in different language: stencil printing;automatic mixing;lead-free solder paste;smt;stencil printing materials;stencil;squeegee;defects of printing;optimalization of stencils;parameters of stencil printing;centrifugal planetary mixing machine
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku šablonového tisku v moderním elektronickém průmyslu. V teoretické části je obsažen princip a rozbor šablonového tisku a defektů. V experimentální části byla prováděna série experimentů za účelem zjištění, zdali má automatické míchání pasty před jejím nanášením vliv na kvalitu šablonového tisku.
Abstract in different language: The bachelor thesis presented is focused on the issues of the stencil printing in the modern electronics industry. The theoretical part contains the basic principle and the analysis of the stencil printing and the defects. Several experiments were conducted in the experimental part to find out if the influence of the automatic mixing of the solder paste before its application has an impact on the quality of stencil printing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Tomas_Janda.pdfPlný text práce9,16 MBAdobe PDFView/Open
078784_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
078784_oponent.pdfPosudek oponenta práce962,73 kBAdobe PDFView/Open
078784_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce58,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37527

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.