Title: Analýza nosníku z materiálu ABS, PET-G, PLA o "n" polích
Authors: Tábor, Miroslav
Advisor: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37537
Keywords: 3d tisk;pla;abs;pet-g;plast;nosník;vierendeel;vierendeelův nosník;modelová podobnost;experimentální mechanika
Keywords in different language: 3d print;pla;abs;pet-g;plastic;beam;vierendeel;vierendeel girder;model similarity;experimental mechanics
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou Vierendeelova nosníku z hlediska historie, strukturální a statické analýzy, vývojovým problémům a použití v praxi. Současně se práce zabývá využitím 3D tisku ve stavebnictví a předkládá technologie, které jsou v dnešní době používané. Dále se zabývá současnými problémy, které je při 3D tisku nutné do budoucna řešit a odstranit je. Experimentální část práce se zabývá využitím 3D tisku pro účely experimentální mechaniky ve stavitelství. Součástí práce jsou deformační zkoušky nosníků zhotovených 3D tiskem.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the issue of Vierendeel's beam in terms of history, structural and static analysis, development problems and application in practice. At the same time, the thesis deals with the use of 3D printing in the building industry and presents the technologies that are used today. It also deals with the current problems that need to be solved and eliminated in 3D printing. Experimental part of this diploma thesis deals with the use od 3D printing for experimental mechanics purpose in civil engineering. Part of this diploma thesis are deforming tests of the beams made of 3D print.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Tabor_2018+prilohy.pdfPlný text práce26,04 MBAdobe PDFView/Open
Tabor_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce430,67 kBAdobe PDFView/Open
Tabor_oponent.pdfPosudek oponenta práce347,21 kBAdobe PDFView/Open
Tabor_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce233,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37537

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.