Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMašek Miloslav, Ing. CSc.
dc.contributor.authorHejlíčková, Lenka
dc.contributor.refereeBoháč František, Ing.
dc.date.accepted2019-2-5
dc.date.accessioned2020-07-17T13:42:23Z-
dc.date.available2018-7-2
dc.date.available2020-07-17T13:42:23Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-1-4
dc.identifier77449
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/37538
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na rozbor a porovnání předvěšených fasádních systémů s provětrávanou vzduchovou mezerou. Obsahem je stručný souhrn informací o předvěšených provětrávaných fasádách, a to především z materiálového, tepelně technického a konstrukčního hlediska. V praktické části je provedeno porovnání vybraných druhů a dodavatelů těchto fasádních systémů.cs
dc.format58 s. (68 764 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpředvěšená provětrávaná fasádacs
dc.subjectvzduchová mezeracs
dc.subjectzateplovací systémcs
dc.subjectnosný roštcs
dc.subjectopláštěnícs
dc.titleRozbor a porovnání předvěšených provětrávaných fasádních systémůcs
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe master thesis is focused on the analysis and comparison of façade systems with a ventilated air gap. The content is a brief summary of information on ventilated façades, mainly from the material, thermo-technical and structural aspects. The practical part compares selected species and suppliers of these facade systems.en
dc.subject.translatedventilated facadeen
dc.subject.translatedair gapen
dc.subject.translatedthermal insulation systemen
dc.subject.translatedcarrier grateen
dc.subject.translatedcladdingsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hejlickova_2019.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFView/Open
Hejlickova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce334,18 kBAdobe PDFView/Open
Hejlickova_oponent.pdfPosudek oponenta práce312,31 kBAdobe PDFView/Open
Hejlickova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce194,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37538

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.