Title: Rozbor energeticky soběstačných staveb, staveb v pasivním standardu a staveb bez požadavku na energetickou náročnost
Authors: Martínková, Nicole
Advisor: Mašek Miloslav, Ing. CSc.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37540
Keywords: pasivní dům;nulový dům;téměř nulová budova;udržitelná výstavba;energetická náročnost
Keywords in different language: passive house;zero house;almost zero house;sustainable construction;energy intensity
Abstract: Diplomová práce se zabývá rozborem staveb dle jejich energetické náročnosti. Hlavním bodem v teoretické části je rozbor pasivního domu, který je vnímán jako vzor pro budovy s požadavky na nízkou energetickou náročnost, ať se jedná o budovy nulové či energeticky ziskové. Dalším tématem je udržitelná výstavba a budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Toto téma je v České republice velmi aktuální, jelikož klade nové požadavky na výstavbu, renovace a rekonstrukce budov. Praktická práce vychází ze získaných podkladů, kterými jsou stavební výkresy pro pasivní domy. Jedná se o rozdílná materiálová řešení, přičemž první materiálové řešení je dřevostavba a druhé materiálové řešení je vápenopísková cihla. Pro každé materiálové řešení budou navrhnuty tři objekty tak, aby splňovaly odlišnou kategorii energetické náročnosti, ale zároveň se pracovalo se stejným konstrukčním řešením a se stejnými rozměry stavebního objektu. V praktické části pro tyto varianty budou vypracovány energetické posudky, tepelné ztráty objektu, rozpočty staveb a posouzení jednotlivých skladeb z ekologického hlediska.
Abstract in different language: My thesis deals with the analysis of buildings according to their energy performance. The theoretical part analyses mainly the passive house that is seen as a representative house with a low energy performance. Passive houses can be zero houses or energy active houses. Next topic is the sustainable construction and the buildings with almost zero energy consumption. This topic is particularly relevant now in the Czech Republic, because it makes new demands on construction, renovation and reconstruction of the buildings. Practical work is based on the building plans for passive houses. There are two different material solutions - wooden house and calcium silicate masonry. For each type three objects are designed to fulfill different energy performance category with the same constructional solution and size of the building In the practical part, energy assesments, heat losses of objects, buildings budgets and buildings assessments from the environmental point of view are drawn up for the above mentioned variations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Nicole Martinkova_2019.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFView/Open
Martinkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce369,05 kBAdobe PDFView/Open
Martikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce312,43 kBAdobe PDFView/Open
Martinkova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce194,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37540

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.