Title: Porovnání ocelových prvků metodou SBRA a ČSN EN 1993 pro plastický stav
Authors: Micek, Jakub
Advisor: Brož Petr, Doc. Ing. DrSc.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37541
Keywords: analýza;ocelové prvky;sbra;čsn 1933;statické posouzení;ocelová hala;globální analýza;fin 3d;anthill
Keywords in different language: analysis;steel elements;sbra;čsn 1993;static assessment;steel hall;global analysis;fin 3d;anthill
Abstract: Diplomová práce se zabývá zpracováním statické analýzy na téma "Porovnání ocelových prvků metodou SBRA a ČSN 1993 pro plastický stav". Cílem této práce je porovnání dvou rozdílných přístupů statického posouzení ocelové haly. Jedná se o přístup SBRA (Simulation Based Reliability Assessment) a přístup dle normy ČSN 1993. Výpočtový model je vytvořen v programu FIN 3D - pro globální analýzu. Veškeré výpočty dle metody SBRA jsou provedeny v programu AntHill. Výsledné porovnání obou přístupů je provedeno převážně pro statické hledisko, ale také okrajově pro ekonomické a ekologické.
Abstract in different language: The Master's thesis deals with processing of static analysis on the topic "Comparison of steel elements by SBRA method and ČSN 1993 for plastic state". The aim of this work is to compare two different approaches to the static assessment of the steel hall. This is a SBRA (Simulation Based Reliability Assessment) approach and a CSN 1993 approach. The computational model is created in the FIN 3D program - for global analysis. All calculations based on the SBRA method are performed in the AntHill program. The resulting comparison of both approaches is mainly done for a static point of view but also marginally for economic and ecological considerations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_JAKUB_MICEK.PDFPlný text práce17,55 MBAdobe PDFView/Open
Micek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce414,42 kBAdobe PDFView/Open
Micek_oponent.pdfPosudek oponenta práce311,85 kBAdobe PDFView/Open
Micek_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce198,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37541

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.