Title: Rozbor s porovnáním a řešením optimálních dispozic pro hudební kluby vůči platným normám a předpisům
Authors: Šabatová, Denisa
Advisor: Mašek Miloslav, Ing. CSc.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37543
Keywords: klubová scéna;hygienická zařízení;norma čsn;požární řešení;simulace úniku;živý koncert
Keywords in different language: club scene;sanitary;regulation čsn;fire design;evacuation simulation;live gig
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá rozborem a řešením optimálních dispozic pro hudební kluby vůči platným normám a předpisům. Hlavní náplní práce byl výběr českých hudebních klubů, jejich vlastní zaměření včetně zakreslení a rozbor dispozičních řešení. Kluby jsou posouzeny z hlediska umístění, vhodnosti dispozičního řešení, správného návrhu hygienických zařízení, požární bezpečnosti klubů vzhledem k jejich dispozicím, bezbariérovosti, větrání a osvětlení. Součástí práce je dále tabulkové srovnání klubů včetně vyhodnocení variantních řešení a srovnání se zahraničím. Nemalá část práce je věnována simulacím úniku osob z objektu při vypuknutí poplachu pomocí softwaru Pathfinder.
Abstract in different language: This master's thesis deals with analysis and solution of optimal dispositions for music clubs against valid norms and regulations. The main target of the work was selection of Czech music clubs, measurement of their dimensions including drawing and analysis of layout solutions. Clubs are assessed in terms of location, suitability of layout, proper design of sanitary facilities, fire safety of clubs according to their disposition, wheelchair access, ventilation and lighting. Part of the work is also tabular comparison of clubs, including design of alternative solutions and comparison with foreign countries. Another part of the work is devoted to simulations of people escaping from an object when an alarm is triggered using Pathfinder software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sabatova.pdfPlný text práce5,28 MBAdobe PDFView/Open
Sabatova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce431,5 kBAdobe PDFView/Open
Sabatova_oponent.pdfPosudek oponenta práce318,34 kBAdobe PDFView/Open
Sabatova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce188,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37543

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.