Title: Numerické modelování sdružených úloh diferenciálními metodami vyššího řádu přesnosti
Authors: Korous, Lukáš
Referee: Bárta Miroslav, RNDr. Ph.D.
Kuráž Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Lukáš Dalibor, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37559
Keywords: numerická simulace;metoda konečných prvků;mhd rovnice;adaptivní algoritmy;nespojitá galerkinova metoda;astrofyzika;sluneční erupce;amr;distribuované výpočty
Keywords in different language: numerical simulation;finite element method;mhd equations;adaptivity;discontinuous galerkin method;astrophysics;solar flares;amr;distributed computing
Abstract: Záměrem této práce je navrhnout, implementovat a otestovat nové algoritmy pro rozsáhlé simulace nestacionárních jevů spadajících do oblasti stlačitelné magnetohydrodynamiky. Vytvořený software bude založen na použití nespojité Galerkinovy metody (discontinuous Galerkin, DG) s vyššími řády přesnosti. Zároveň bude použita metoda automatického zjemňování výpočetní triangulace (automatic mesh refinement, AMR). Vytvořené algoritmy budou testovány ve frameworku deal.II a budou aplikovány na existující benchmarky pro magnetohydrodynamické jevy a na skutečné problémy v astrofyzice.
Abstract in different language: The objective of this Doctoral Thesis was to develop, implement and test new algorithms for the large-scale solution of nonstationary compressible MHD equations based on higher-order discontinuous Galerkin (DG) methods. The basis for the new methods will be the discontinuous Galerkin methods and adaptive mesh refinement (AMR) algorithms. The new algorithms will be implemented and tested in the framework of the open source library deal.II, and they will be applied to selected existing benchmarks for magnetohydrodynamic phenomena and real problems of MHD in astrophysics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KTE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
main.pdfPlný text práce36,38 MBAdobe PDFView/Open
korous_opon.pdfPosudek oponenta práce2,64 MBAdobe PDFView/Open
korous_publ.pdfPosudek vedoucího práce427,73 kBAdobe PDFView/Open
korous_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce509,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37559

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.