Title: Konstrukce a technologie výroby zařízení pro měření výkonových charakteristik motocyklu
Other Titles: Engineering design and production technology of device for power characteristics measuring of a motorcycle
Authors: Hamberger, Adam
Advisor: Zetek Miroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kroft Luboš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37565
Keywords: výkonové charakteristiky;dynamometr;točivý moment;výkon;motocykl;měření.
Keywords in different language: power characteristics;dynamometer;torque;power;motorcycle;measuring
Abstract: Tato práce se zabývá řešením potřeby měřit výkonové charakteristiky motocyklu. Charakteristikami se rozumí točivý moment, výkon motoru a hnací síly. Cílem práce je vyhotovení kompletního a funkčního měřícího zařízení, které dokáže zobrazit výsledky měření přímo na PC. Jedná se tedy o dynamometr, který využívá pro brzdění motoru setrvačník se známým momentem setrvačnosti. Data z měření jsou posílána sériovou komunikací USB rozhraním do desktopové aplikace, jejíž tvorba je taktéž součástí této práce. Hlavní výhodou je možnost přenášení, což není obvyklým atributem motocyklových dynamometrů.
Abstract in different language: This thesis deals with solving the need of measuring power characteristics of a motorcycle. These characteristics are torque, power and driving forces. The aim of this work is to create complete and functional device that can show the measurement results on a PC. It is the dynamometer that uses a flywheel with known moment of inertia in order to brake the engine. Measurement data is sent using the serial communication via USB to desktop application that is also created within this work. The main benefit of this device is the ability to be easily transported which is not a usual feature of dynamometers for motorcycles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hamberger_Adam.pdfPlný text práce5,75 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP_Hamberger.PDFPosudek vedoucího práce272,27 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP_Hamberger.PDFPosudek oponenta práce737,92 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby_Hamberger.PDFPrůběh obhajoby práce179,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37565

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.