Title: Stabilita v obrábění - využití predikčního SW TXF Metalmax
Other Titles: Stability in machining - using the prediction software TXF Metalmax
Authors: Kaufnerová, Aneta
Advisor: Kutlwašer Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Formánek Josef, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37567
Keywords: vibrace;dynamika;návod;frekvence;diagram stability;frekvenční odezvová funkce;akcelerometr;rázové kladívko;txf
Keywords in different language: vibration;dynamics;manual;frequency;stability diagram;frequency response function;accelerometer;impact hammer
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá stabilitou obráběcího procesu. Součástí práce je měření dynamiky obráběcího stroje pomocí softwaru TXF a vytvoření návodu tohoto programu pro proces soustružení. V praktické části jsou popsány experimenty, jejich hodnocení a ověření získaných znalostí z analýzy programu.
Abstract in different language: This diploma sheet deals with the stability of the machining process. Part of the work is based on measurements of the machine dynamics with TXF software and creating a manual of TXF for the turning process. In the practical part there are the descriptions of experiments, their evaluation and verification of acquired knowledge from software analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kaufnerova_Portal.pdfPlný text práce15,44 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP_Kaufnerova.PDFPosudek oponenta práce279,1 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP_Kaufnerova.PDFPosudek vedoucího práce238,49 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby_Kaufnerova.PDFPrůběh obhajoby práce162,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37567

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.