Title: Návrh na rozšíření výrobní kapacity montážní linky na výrobu nádržového palivového modulu
Other Titles: Proposal for extended production capacities of assembly line for fuel supply module
Authors: Šejnoha, Patrik
Advisor: Fulemová Jaroslava, Ing. Ph.D.
Referee: Duchek Vladimír, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37568
Keywords: nádržový palivový modul;kapacita;rozšíření;montážní linka;montážní stroje;úprava linky.
Keywords in different language: fuel supply modules;capacity;extension;assembly line;assembly machines;line modification.
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem na rozšíření montážní linky na výrobu nádržového palivového modulu. Návrh rozšíření je následně analyzován a zhodnocen, jak z technické, tak ekonomické strany.
Abstract in different language: Diploma thesis dealing with the proposal to extension of the assembly line for production of fuel supply module. The extension proposal is analyzed and evaluated after implementation from the technical and economic point of view.
Rights: Plný text prácenení přístupný. Plný text bude přístupný od 24.05.2022.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sejnoha_2019.pdfPlný text práce34 BAdobe PDFView/Open    Request a copy
Oponentni posudek DP_Sejnoha.PDFPosudek oponenta práce539,23 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP_Sejnoha.PDFPosudek vedoucího práce290,55 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby_Sejnoha.PDFPrůběh obhajoby práce181,41 kBAdobe PDFView/Open
Rozhodnuti o zverejneni KP_Sejnoha.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP214,92 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37568

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.